Đào tạo tiết kiệm năng lượng

Dịch vụ đào tạo tiết kiệm năng lượng – Nâng cao ý thức Tiết kiệm năng lượng cho nhân viên- Chuẩn hóa quy trình sử dụng Quản lý năng lượng- Nâng cao kỹ năng Quản lý, sử dụng năng lượng- Nâng cao ý thức Tiết kiệm năng lượng. Đào tạo Với các chuyên gia chuyên nghiệp, […]

Tư vấn sản xuất sạch hơn

Lợi ích của Sử dụng Năng lượng Hiệu quả và Sản xuất Sạch hơn đối với Doanh nghiệp Chi phí năng lượng tăng cao dẫn tới tăng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, dịch vụ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, khả năng cạnh tranh, và lợi nhuận […]

Kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng là tổng hợp của các hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích năng lượng tiêu thụ của doanh nghiệp, tòa nhà, quy trình sản xuất hay một hệ thống…Mục tiêu của Kiểm toán năng lượng là tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng, xây dựng các giải […]