Tư vấn sản xuất sạch hơn

Lợi ích của Sử dụng Năng lượng Hiệu quả và Sản xuất Sạch hơn đối với Doanh nghiệp
Chi phí năng lượng tăng cao dẫn tới tăng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, dịch vụ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, khả năng cạnh tranh, và lợi nhuận của doanh nghiệp. Sử dụng năng lượng hiệu quả, loại bỏ tổn thất năng lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh có thể là cách nhanh nhất để giảm chi phí. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nhận biết và nắm bắt được cơ hội này do thiếu thông tin, thiếu nguồn tài chính và thiếu nhân lực cần thiết để có thể xác định và tiến hành thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Do vậy, các tổ chức tài chính trong nước có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn vay cho các dự án đầu tư SDNLHQ & SXSH. Các dự án này thường có thời gian hoàn vốn tương đối ngắn và thông thường doanh nghiệp có thể sử dụng ngay phần chi phí tiết kiệm được từ việc nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, giảm tiêu hao nguyên liệu đầu vào, và giảm chi phí xử lý chất thải để trả nợ cho ngân hàng. Các dự án SDNLHQ và SXSH phổ biến là:
• Dự án nâng cấp, thay mới thiết bị năng lượng chung (hệ thống chiếu sáng, điều hòa, máy bơm, động cơ điện, nồi hơi, máy nén khí ..v.v..)
• Dự án nâng cấp, thay mới các thiết bị và công nghệ chế biến công nghiệp.
• Dự án lắp đặt các hệ thống đồng phát (cogeneration) hoặc ba thiết bị đồng phát (tri-generation).
• Dự án giảm thiểu chất thải công nghiệp, và ứng dụng năng lượng tái tạo.
IFC sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phân tích các dự án hiện đại hóa/nâng cấp/mở rộng và xem xét xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng tiềm năng; giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho các dự án đầu tư sử dụng năng lượng hiệu quả, chia sẻ thông tin và danh sách các đối tác uy tín có thể cung cấp các hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng và các dịch vụ tư vấn, đào tạo.
Hợp tác cùng:
Lợi ích của các ngân hàng trong đầu tư cho Sử dụng Năng lượng
Hiệu quả và Sản xuất Sạch hơn Nguồn cung cấp năng lượng không ổn định, chi phí năng  lượng ngày càng tăng cao, Nhà nước lại mới thông qua Luật bảo tồn năng lượng, và thắt chặt hơn việc quản lý và bảo vệ môi trường
-Tất cả những điều này khiến cho nhu cầu đầu tư SDNLHQ và SXSH ở Việt Nam tăng lên, và tạo điều kiện cho thị trường tài chính mở rộng sang một lĩnh vực mới. Các ngân hàng tham gia chương trình đầu tư dự án SDNLHQ và SXSH có thể xây dựng chiến lược và sản phẩm kinh doanh mới, giúp phát triển quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng. Ngoài ra, các ngân hàng sẽ có lợi thế của “đơn vị đi tiên phong” trong lĩnh vực mới trên thị trường, nâng cao uy tín của mình với các cơ quan hoạch định chính sách. Bằng cách đưa các sản phẩm đầu tư dự án SDNLHQ vào danh mục các sản phẩm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay, các ngân hàng vừa có thể giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng lợi nhuận, vừa có thể mở rộng được đối tượng khách hàng cũng như phân khúc thị trường của mình.
Các doanh nghiệp quản lý hiệu quả năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào thường là những doanh nghiệp có nhiều khả năng phát triển thịnh vượng và lâu bền vì họ đảm bảo được giá thành cạnh tranh trong khi vẫn nâng cao được khả năng sinh lời bằng cách tăng năng suất, chất lượng, và đảm bảo tuân thủ qui định bảo vệ môi trường. Dòng tiền sinh ra từ việc tiết kiệm năng lượng có thể tăng chất lượng tín dụng của khách hàng, và cho phép doanh nghiệp tiếp cận dễ hơn với những khoản vay mới để phát triển kinh doanh. Bằng việc đưa ra các khoản vay trung hạn và dài hạn được thiết kế riêng cho các dự án đầu tư SDNLHQ và SXSH, ngân hàng có thể cung cấp những sản phẩm phù hợp nhất với dòng tiền của khách hàng, nhờ đó các doanh nghiệp có khả năng dùng chính khoản tiết kiệm từ chi phí năng lượng để hoàn rả vốn vay theo thời gian của dự án.
Để nâng cao năng lực cho các ngân hàng trong việc nhận biết, và hiễu rõ về cơ hội đầu tư cho SDNLHQ & SXSH, IFC tổ chức các khóa đào tạo và các dịch vụ tư vấn riêng biệt cho từng ngân hàng. Những khóa đào tạo này giúp ngân hàng giảm bớt tâm lý e ngại về tính rủi ro của các dự án SDNLHQ & SXSH, giúp xây dựng năng lực cho các cán bộ tín dụng để họ có thể đánh giá hiệu quả của các dự án và việc đầu tư. Chương trình hỗ trợ kỹ thuật này bao gồm xác định các cơ hội thị trường, xây dựng quan hệ hợp tác với các đơn vị kiểm toán năng lượng, các đơn vị cung cấp thiết bị công nghệ, đánh giá rủi ro và dự báo dòng tiền của các dự án tiết kiệm năng lượng.

Năng Lượng Toàn Cầu là Công ty hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng,Với đội ngũ chuyên gia hùng hậu có trình độ kỹ thuật cao, chuyên sâu trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và có nhiều kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp khác nhau