Tư vấn đầu tư tiết kiệm năng lượng

Chúng tôi có mối quan hệ với nhiều dự án hỗ trợ trong và ngoài nước. Do đó chúng tôi có thể tư vấn nguồn tài chính thích hợp nhằm giúp doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ từ các dự án để thực hiện các giải pháp liên quan đến tiết kiệm năng lượng.
Nguồn hỗ trợ có thể là:
• Nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước: Bộ Công thương, Sở Công thương… hỗ trợ doanh nghiệp một phần chi phí Kiểm toán Năng lượng hay hỗ trợ vay vốn đầu tư thực hiện các giải pháp về Tiết kiệm Năng lượng.
• Nguồn vốn hỗ trợ từ nước ngoài: ADB, IFC… hỗ trợ doanh nghiệp chi phí Kiểm toán Năng lượng hay hỗ trợ vay vốn đầu tư thực hiện các công nghệ Tiết kiệm Năng lượng.
• Nguồn vốn đầu tư từ các công ty Dịch vụ Năng lượng (ESCO): hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện các giải pháp Tiết kiệm Năng lượng và chia sẻ chi phí tiết kiệm được từ giải pháp với doanh nghiệp. Giới thiệu dịch vụ
• Thực hiện kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp/tổ chức
• Cung cấp dịch vụ bảo đảm hiệu quả năng lượng
• Lập dự án khả thi, dàn xếp tài chính và tìm nguồn vốn ưu đãi
• Đầu tư giải pháp tiết kiệm năng lượng
• Triển khai dự án và chuyển giao kỹ thuật
Lợi ích của doanh nghiệp
• Tiết giảm chi phí sản xuất • Nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp
• Giảm rủi ro đầu tư
• Nâng cao hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp
• Đáp ứng các yêu cầu luật định về năng lượng và môi trường

Năng Lượng Toàn Cầu là Công ty hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng,Với đội ngũ chuyên gia hùng hậu có trình độ kỹ thuật cao, chuyên sâu trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và có nhiều kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp khác nhau