Đào tạo tiết kiệm năng lượng

Dịch vụ đào tạo tiết kiệm năng lượng – Nâng cao ý thức Tiết kiệm năng lượng cho nhân viên- Chuẩn hóa quy trình sử dụng Quản lý năng lượng- Nâng cao kỹ năng Quản lý, sử dụng năng lượng- Nâng cao ý thức Tiết kiệm năng lượng.
Đào tạo
Với các chuyên gia chuyên nghiệp, có kỹ năng giảng dạy theo phương pháp “dẫn giảng”. Công ty thực hiện các lớp đào tạo kiến thức về Tiết kiệm Năng lượng cho từng đối tượng phù hợp:
• Lớp cho cấp quản lý
• Lớp cho kỹ thuật
• Lớp cho công nhân.
Đặc biệt chúng tôi tiến hành soạn giáo trình và giảng dạy theo loại hình sản xuất và theo tính chất doanh nghiệp nhằm phù hợp với hiện trạng thực tế tại từng nhóm sản xuất hay từng doanh nghiệp.
Mục tiêu
• Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý năng lượng và môi trường
• Cung cấp các chương trình đào tạo về năng lượng và môi trường theo nhu cầu của doanh nghiệp
Giới thiệu dịch vụ
• Khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp
• Thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của doanh nghiệp
• Đào tạo trên lớp theo phương pháp tương tác hoặc hướng dẫn tại hiện trường
• Đánh giá hiệu quả sau đào tạo
• Duy trì hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp thông qua xây dựng các câu lạc bộ Lợi ích của doanh nghiệp
• Nội dung và phương thức đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp
• Học viên dễ dàng áp dụng nội dung học vào thực tế
• Vấn đề năng lượng và môi trường của doanh nghiệp được quản lý hiệu quả hơn
• Hoạt động đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm làm việc sẽ được duy trì và tạo thành văn hóa doanh nghiệp.
Đào tạo tiết kiệm năng lượng cho nhân viên- Chuẩn hóa quy trình sử dụng Quản lý năng lượng- Nâng cao kỹ năng Quản lý, sử dụng năng lượng

Năng Lượng Toàn Cầu là Công ty hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng,Với đội ngũ chuyên gia hùng hậu có trình độ kỹ thuật cao, chuyên sâu trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và có nhiều kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp khác nhau