Hội thảo: “Đánh giá hiệu quả và phổ biến kinh nghiệm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001”

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” của BCT, năm 2017 và 2018 Bộ Công Thương giao cho Công ty TNHH Năng lượng Toàn Cầu thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ thí điểm áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu […]

Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam

Ngày 05 tháng 04 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 563/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án “Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam” (Dự án) vay vốn Ngân hàng Thế giới. Mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm cải thiện việc sử dụng năng […]

Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu năng lượng

Đó là nhận định của ông Peter Cattelaens, Trưởng dự án GIZ tại Việt Nam tại hội thảo “Năng lượng gió tại Việt Nam – Cơ hội mới với giá điện FiT mới” do Phòng thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) […]

TPHCM chú trọng các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng xanh sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế cũng như môi trường. Thực tế này đã được chứng minh rõ tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. TPHCM cũng đã có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm hiện […]