Hội thảo: “Đánh giá hiệu quả và phổ biến kinh nghiệm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001”

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” của BCT, năm 2017 và 2018 Bộ Công Thương giao cho Công ty TNHH Năng lượng Toàn Cầu thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ thí điểm áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu […]
Tư vấn, Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001• TCT máy Động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM)• Công ty CP Cơ Khí Đông Anh LICOGI• Công ty CP Nhựa Châu Âu (EUROPLAS)• Công ty CP Tập đoàn Tín Thành• Công ty TNHH MTV đóng tàu Dung […]

Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam

Ngày 05 tháng 04 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 563/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án “Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam” (Dự án) vay vốn Ngân hàng Thế giới. Mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm cải thiện việc sử dụng năng […]