Kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng là tổng hợp của các hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích năng lượng tiêu thụ của doanh nghiệp, tòa nhà, quy trình sản xuất hay một hệ thống…Mục tiêu của Kiểm toán năng lượng là tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng, xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.
Kiểm toán năng lượng bao gồm các hoạt động:
– Thu thập tài liệu, số liệu
– Khảo sát, thu thập tình hình sản xuất, hiện trạng sử dụng năng lượng, hiện trạng thiết bị tiêu thụ năng lượng.
– Đo kiểm để xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng;
– Phân tích, đánh giá các cơ hội tiết kiệm năng lượng và nghiên cứu đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
– Tổng hợp xây dựng báo cáo kiểm toán năng lượng

Năng Lượng Toàn Cầu là Công ty hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng,Với đội ngũ chuyên gia hùng hậu có trình độ kỹ thuật cao, chuyên sâu trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và có nhiều kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp khác nhau