Tư vấn, Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001• TCT máy Động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM)• Công ty CP Cơ Khí Đông Anh LICOGI• Công ty CP Nhựa Châu Âu (EUROPLAS)• Công ty CP Tập đoàn Tín Thành• Công ty TNHH MTV đóng tàu Dung […]