Kế hoạch sử dụng năng lượng TK & HQ giai đoạn 2016 – 2020

Vừa qua, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, đến năm 2020, thành phố sẽ phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 2% đến 2,5% mức tiêu thụ năng lượng trung bình hằng năm so với dự báo nhu cầu.

Để đạt được mục tiêu như kế hoạch đã đề ra, thành phố sẽ ứng dụng rộng rãi trang thiết bị hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ tiết kiệm năng lượng; đồng thời thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu.

Áp dụng quy trình quản lý, vận hành tiên tiến đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất đặc biệt đối với cơ sở tiêu thụ nhiều năng lượng.

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đạt mức tiết kiệm đạt 2% – 2,5% mức tiêu thụ năng lượng trung bình hằng năm so với dự báo nhu cầu.

Phấn đấu giảm mức tiêu hao năng lượng ít nhất 10% đối với một số nhóm ngành sử dụng nhiều năng lượng.

Bên cạnh đó, phát triển hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, thành phố còn phấn đấu đến năm 2020 có 10% doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên địa bàn áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001; 100% các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hồ Chí Minh cũng sẽ ứng dụng các giải pháp, thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới và cải tạo.

Năng Lượng Toàn Cầu là Công ty hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng,Với đội ngũ chuyên gia hùng hậu có trình độ kỹ thuật cao, chuyên sâu trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và có nhiều kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp khác nhau